Slovenská vlasť 1921

Stanislav Klíma vo svojej knihe Slovenská vlasť z roku 1921 píše, že Modra je mesto na železnici z Bratislavy do Žiliny a meno dostala od potoka ním pretekajúceho. Halmeš je dedina v okrese trnavskom. Vyniká výšivkárstvom podobne ako neďaleké dediny Báhoň, Cífer a Čataj. 700 žien s týchto obcí si výšivkárstvom zarobilo 70000 korún od Bratislavského spolku Izabela.  Červený Kameň (Rothenstein), zachovalý hrad na skalnatom navrší nad dedinou Píly, vystavený 6 km od Modry. V predhradí sú úradovne. Vnútorný hrad má mohutné bašty, nádvorie, zámockú kapľu a zbierky starožitností. Pod hradom je vchod do neprístupnej kvapľovej jaskyne. Pudmerice sú dedina v trnavskom okrese a majú moderne renesančný zámok Pálffyho.

Kniha je dostupná aj na www.digitalniknihovna.cz