Budmerické výšivky v Budapešti

Múzeum v Budapešti eviduje od roku 1879 Budmerické výšivky.

V roku 1892 vznikol výšivkársky spolok „Izabella“, na podnet arcikňažnej Izabelly Habsburskej, vtedy ešte pod názvom: „Ženský spolok pre podporu domáceho vyšívačského priemyslu v Prešporku a okolí.“ Najznámejšou a zároveň najprestížnejšou zo všetkých dielní spolku bola Cíferská dielňa pod vedením slečny Márie von Hollósy. Výšivkárska škola spolku Izabella, ktorá vznikla Budmericiach v roku 1895 pod vedením Karoly Bartholdovej stavala na solídnych základoch úroveň vyšívania ešte viac pozdvihla.

classic.europeana.eu

V 1888 roku prišla na kerestúrsku poštu zavarská grófka Mailáthová v sprievode cíferskej grófky Šarloty Zichy, ktorá bola dvornou dámou kráľovnej Alžbety, a uvideli tam dve bábky v kerestúrskom kroji, ktoré slečna Mária Hollósy, vtedajšia kerestúrska poštmajsterka, sama zhotovila. Tieto bábky sa tak zapáčili grófke Šarlote, že si ich vyžiadala pre kráľovnú Alžbetu, ktorému želaniu slečna Hollósy ihneď vyhovela. Práve v tom čase sa mala konať veľká výstava v Pešti, na ktorú boli zaslané tieto bábky v slovenskom kroji a tešili sa tam veľkej obľube. Sám minister obchodu gróf Baroš prejavil veľký záujem o tieto výšivky a z jeho podnetu aj vznikla výšivkárska škola. Za vedúcu školy navrhol hlavný išpán gróf Jozef Zichy kerestúrsku poštmajsterku, ktorá mala smelosť ku kráľovskému dvoru bábky v krojoch poslať. Pôvodne mala byť škola v Kerestúre (Križovany nad Dudváhom), kde však trvala krátko. V júni 1892 bola prenesená do Cífera.

Kronika obce Cífer. 1936. Rkp