Požiar na skládke

3. 6 .2021 sa po malom požiari spred pár dní rozhorel trošku väčší.

Na mieste zasahovali profesionáli z Pezinka, Senca, z Dúbravky a Radlinského a členovia DHZ obcí Budmerice, Blatné, Častá, Pezinok a ZHÚ Istrochem a bolo privolané aj kontrolné chemické laboratórium z Nitry. Pracovníci laboratória uskutočnili merania kvality ovzdušia, pri ktorom nenamerali žiadne zvýšené hodnoty škodlivé pre občanov.

Prípadom sa už zaoberá aj Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP). Na miesto bola privolaná aj enviropolícia. Inšpektori plánujú v piatok (4. 6.) hĺbkovú environmentálnu kontrolu.
Skládka horela i v minulosti
„SIŽP bude na mieste podrobne analyzovať vyhorenú sutinu, uložený odpad a odoberie vzorky, aby bolo možné preukázať, čo spôsobilo požiar, či sa dodržali predpísané podmienky stanovené v integrovanom povolení a či sa na skládke nenachádzal aj odpad iný, ako to spomínané povolenie umožňuje,“ priblížila pre TASR hovorkyňa inšpekcie Tamara Lesná.

Skládka, ktorú prevádzkuje spoločnosť Istrochem Reality, spadá pod režim integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia. SIŽP má nad prevádzkou štátny dozor, vydáva integrované povolenie na jej prevádzku, rozhoduje o jej uzatvorení a pravidelne vykonáva environmentálne kontroly v prevádzke. Na tejto skládke vznikol požiar aj v rokoch 2019 a 2020.

Ministerstvo životného prostredia informovalo, že pre štvrtkový požiar skládky bolo na jeho zelenú linku adresovaných niekoľko podnetov. „Znepokojujúce je, že vzduch je nedýchateľný aj pre poletujúci popolček, ktorý je zanášaný do širokého okolia,“ upozornil envirorezort.

spravy.pravda.sk

Podľa europoslanca Martina Hojsíka je skládka nebezpečného odpadu v blízkosti obce hazardom sama o sebe. „No najmä, takáto skládka naozaj nemôže horieť,“ tvrdí a aktuálny požiar hodnotí ako obrovské zlyhanie.

www.aktuality.sk