WiFi4EU

Budmerice sa môžu tešiť na bezplatné pripojenie na internet.

Už sú zverejnené výsledky prvej výzvy na prefinancovanie budovania Wi-Fi sietí na verejných priestranstvách v obciach a mestách. Táto iniciatíva, ktorú rozbehla Európska únia sa volá WiFi4EU. Prvé kolo na posielanie žiadostí trvalo od 7. do 9. novembra. Komisia vybrala 2 800 obcí, z ktorých každá získa poukaz v hodnote 15 000 eur.

Európska únia teraz samosprávy vyzve, aby podpísali dohodu o grante. Následne budú môcť obce uzatvoriť zmluvu so spoločnosťou poskytujúcou služby WiFi, ktorá zriadi hotspoty WiFi4EU vo verejných priestoroch, a tak využijú svoj poukaz.

Spomedzi 2 800 obcí a miest je 93 slovenských. Celkovo prišlo 13 198 prihlášok a z nich bolo 252 zo Slovenska.

K úspešným žiadateľom patria napríklad Liptovský Mikuláš, Trnava a tri bratislavské mestské časti – Petržalka, Jarovce a Nové Mesto a aj Budmerice.

Bezplatné siete musia byť v prevádzke aspoň tri roky. Náklady na konektivitu si hradia samosprávy.

zdroj: zive.azet.sk