Bezplatná WiFi zóna

Richard Raši vyhlásil eurofondovú výzvu na projekt WiFi pre Teba.

Slovenské obce môžu žiadať o nenávratný finančný príspevok na zriadenie bezplatných WiFi zón na verejných priestranstvách.

Samosprávy môžu získať maximálne 15-tisíc eur na jeden projekt, spolufinancovanie je päť percent.

viac na sme.sk