Svadobný obrad a fotenie v kaštieli

Na svadobné fotenie sa dlhú dobu využívalo len okolie kaštieľa. Po rekonštrukcii je možné využiť na fotenie a svadobné obrady aj interiér zariadený predmetmi, ktoré pochádzajú z opustených a znárodnených šľachtických sídel po druhej svetovej vojne. Ak máte záujem o svadbu, alebo fotenie v kaštieli, alebo parku, informácie ohľadom fotenia a sobášov Vám poskytnú na obecnom úrade.

Kaštieľ v Budmericiach je v pôsobnosti MK SR.

Staviteľom kaštieľa je Ján Pálffy (1857 – 1934). Autorom projektu kaštieľa bol viedenský architekt Franz von Neumann. Kaštieľ bol pre panstvo letným sídlom a v jeho okolí sa často poľovalo. Budmerice boli v tom čase súčasťou panstva Červený Kameň.

Po smrti Jána Pálffyho (1934) zdedil Budmerický kaštieľ jeho jediný syn Pavol. V rokoch 1938 – 1943 tu žila a písala Lujza de Vilmorin, niekdajšia snúbenica Antoine de Saint-Exupéryho, ktorá bola v poradí piatou z Pálffyho ôsmich manželiek. Gróf v roku 1945 emigroval a kaštieľ bol znárodnený.

V rokoch 1946 a 1986 bol kaštieľ rôzne upravovaný a až do roku 2011 slúžil ako Dom slovenských spisovateľov.

Kaštieľ je zapísaný v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok.