Z histórie obce Budmerice

V dobe bronzovej stála v Budmerickom chotári opevnená osada, ktorá bola kultúrnym, remeselným  a ekonomickým centrom v tejto oblasti. V súčasnom katastry obce ležala aj stredoveká obec Fančal, ktorá zanikla v r.1528-32. Názov obce prešiel viacerými zmenami. Najstaršia dochovaná zmienka spomína de Pudmurich ako názov farnosti v roku 1390. Budmerický kostol je zasvätený Sv. Krížu a kríž je aj v erbe obce. Obec sa vraj nazývala aj Budimír podľa prvého starostu obce Budmera – Budimíra, poslaného z Bratilavskej župy v 11. storočí za čias Uhorského kráľa Štefana I. Svätého. Keďže súčasný názov obce Budmerice sa používa až od roku 1945 je prípustné o tom polemizovať. V rokoch 1528-1532, keď sa majiteľom Červenokamenského panstva stal lúpežný šľachtic Ladislav Moro, obec na čas zanikla. Znovu sa ju podarilo osídliť až Fuggerovcom.

Erb obce Budmerice vznikol v roku 1561. Tvorí ho renesančný štít, v ktorom na zelenom trojvrší stojí latinský kríž a na ňom sú zavesené dva korbáče.

Okrem bežného poľnohospodárstva sa obyvatelia Budmeríc zaoberali vinohradníctvom a povozníctvom.

Neskôr v 16. storočí dali páni Červeného kameňa vybudovať pri Budmericiach rozsiahle rybníky a niektoré sa zachovali dodnes.

V 17. storočí sa začalo v Budmericiach vzmáhať hrnčiarstvo a mlynárstvo. Z početných mlynov sa zachoval dodnes Silnický mlyn, ktorý po rekonštrukcii a renovácii slúžil ako stredisko pre vzdelávanie. Hrnčiari mali v Budmericiach aj svoj vlastný cech.

V roku 1705 sa odobrala pri Budmericiach krvavá bitka medzi povstaleckým vojskom Františka Rákoczyho II. a cisárskym vojskom pod vedením palatína Grófa Jána Palfyho  pri ktorej boli Budmerice vypálené. Popolom ľahol aj takmer celý kostol.

Katolícky kostol v Budmericiach bol pôvodne postavený v gotickom slohu. V rokoch 1735-1736 sa robila generálna prestavba a nový kostol postavený v románskom štýle. Na Budmerickom cintoríne stojí kaplnka Sedembolestnej p. Márie, ktorú dal vybudovať Rodolf I. Palffy  a socha na hlavnom oltári je taktiež od dcér grófky Palffyovej.

V r. 1888 dal gróf Ján Palffy postaviť v Budmericiach kaštieľ a v parku okolo neho vysadiť tridsaťdva druhov exotických rastlín. Neďaleko parku dal postaviť horáreň s ohradami pre líšky či srny, maštale a voliéry pre vtáctvo.

Terajší názov Budmerice nesie obec až od roku 1948.

V r. 1949 vzniklo v Budmericiach poľnohospodárske družstvo J.R.D. Budmerice.

Z Budmeríc pochádza niekoľko významných osobností. Narodil sa tu Juraj Holček, básnik Rudolf Fábry, aj historik Ján Tibenský, ktorý o Budmericiach napísal rozsiahle dielo.