Koniec starých čias

Dňa 16. augusta 2011 o 18:00 sa na Hrade Červený Kameň uskutočnila prezentácia knihy s názvom Koniec starých čias s podtitulom Poslední Pálfiovci na hrade Červený Kameň 1848 – 1948, v ktorej sú spomínané i Budmerice – je v nej stať venovaná Budmerickému kaštieľu a jeho majiteľom. Prezentácia knihy zároveň odštartovala aj jej predaj. Knihu je možné kúpiť od 17. augusta 2011 na hrade Červený Kameň (za 7,20 €) a v dobrých kníhkupectvách.
Po piatich rokoch výskumu a prípravných prác je tu kniha pre všetkých milovníkom histórie, a tých, ktorí sa radi dozvedia niečo nové o nedávnej minulosti Červeného Kameňa a Pálfiovcoch.
Kniha vykresľuje obdobie posledných sto rokov života Pálfiovcov na Červenom Kameni. V kontexte vtedajšej doby postupne odhaľuje osudy mnohých členov tohto šľachtického rodu, ich príbuzných a známych. Mení zaužívané pohľady na túto vyššiu vrstvu spoločnosti a odpovedá na mnohé všetečné otázky: Prečo dostávali grófske deti viacero krstných mien, aké jedlá sa varili v grófskej kuchyni ci ako Pálfiovci trávili volný čas? Čitateľov isto zaujmú state o výchove a vzdelávaní detí, záľubách, budovaní kariéry, o postavení matky v rodine a jej nezastupiteľnej úlohe pri vedení domácnosti. Autori v knihe približujú aj neľahký odchod Pálfiovcov z územia Slovenska do cudziny v závere druhej svetovej vojny.
Kniha načrtáva i postoj vtedajších štátnych orgánov ku skonfiškovanému šľachtickému majetku.
V knihe je použitých viac ako 350 fotografií a archívnych dokumentov, väčšinu z nich doteraz verejnost ešte nemala možnosť vidieť.
Trojica autorov sa téme Pálfiovcov žijúcich na hrade Červený Kameň venuje dlhodobo, ostatných päť rokov svoj výskum zamerala na posledné obdobie ich života na území Slovenska – kniha je výsledkom tohto bádania. Rozhodnutie napísať knihu padlo po neutíchajúcom záujme verejnosti o informácie o posledných Pálfiovcoch na Červenom Kameni.
Kniha je určená všetkým milovníkom histórie a tým, ktorí sa radi dozvedia nieco nové o nedávnej minulosti Červeného Kameňa, jedného z najvýznamnejších hradov na Slovensku.
Má 204 strán a vychádza v náklade 1000 kusov.

zdroj: hradcervenykamen.sk