... svoje projekty môžeš registrovať do 20. 2. 2015

JUNIOR INTERNET 2015

… svoje projekty môžeš registrovať do 20. 2. 2015

15 000 € až 100 000 €

Dotácia na prístavbu škôlky

15 000 € až 100 000 €

charita budmerice

Návštívili sme Mareka Hudeca

… najviac potešili maškrtky

farnosť Budmerice

3. týždeň v Cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach a Jablonci

farnosť Budmerice

RODINA, ROD, NÁROD…

… rodina stojí pri kolíske ľudstva.

59 miliónov eur pre Duslo Šaľa

Ako sa skladáme na Babišovu fabriku…

59 miliónov eur pre Duslo Šaľa

5.februára 2015   od 8:00 - 15:00

Prerušenie dodávky vody

5.februára 2015 od 8:00 – 15:00

<p style="text-align: justify;">... pomáha členom rodiny v jej prvotnej fáze životnej krízy...</p>

Sociálny program pre rodiny v kríze

… pomáha členom rodiny v jej prvotnej fáze životnej krízy…

ochutnavka

18. ročník Budmerickej výstavy vín

21.februára 2015 o 14:00 h v Kultúrnom dome Budmerice

25.4. – 30.4.2015

Púť do Ríma

25.4. – 30.4.2015

XXVI. REPREZENTAČNÝ FAŠIANGOVÝ PLES

13.februára 2015 od 19:00 v KD Budmerice…

<p style="text-align: justify;">Transpetrol venoval 50 tisíc na podporu archeologického výskumu opevnenej osady zo staršej doby kamennej v Budmericiach.</p>

50 tisíc na výskum v Budmericiach

Transpetrol venoval 50 tisíc na podporu archeologického výskumu opevnenej osady zo staršej doby kamennej v Budmericiach.

<p style="text-align: justify;">v dňoch 10. - 11. februára 2015 od 14:30 do 17:00... </p>

Zápis detí do školy

v dňoch 10. – 11. februára 2015 od 14:30 do 17:00…

<p style="text-align: justify;">Ukončiť nedokončené a nevykonané kontroly z roku 2014 ... Skontrolovať hospodárenia ZŠ s MŠ Budmerice s prostriedkami obce ...</p>

Čo plánuje robiť hlavná kontrolórka obce

Ukončiť nedokončené a nevykonané kontroly z roku 2014 … Skontrolovať hospodárenia ZŠ s MŠ Budmerice s prostriedkami obce …

news

REFERENDUM 2014

… o ľuďoch, ktorí sa nebáli celoživotného záväzku …

... spoločenské tance pre dospelých. V piatok o 18:00 hod v KD Budmerice ...

Tanečný kurz

… spoločenské tance pre dospelých. V piatok o 18:00 hod v KD Budmerice …

Alkoholizmus som študoval vyše 20 rokov, mám z neho aj postgraduál...

Vladimír Schwandtner

Alkoholizmus som študoval vyše 20 rokov, mám z neho aj postgraduál…

rozprávková oslava pod dubmi v Budmericiach asi nebude...

50. Revue svetovej literatúry

rozprávková oslava pod dubmi v Budmericiach asi nebude…

prajeme Vám Požehnaný a šťastný Nový rok

Srdečná vďaka za milodary

prajeme Vám Požehnaný a šťastný Nový rok

Štefánsky šlapák

Fotky z tradičnej vianočnej akcie Lodenice Gidra…