vianoce

Vianoce 2016

Prvé jasličky postavil v roku 1223 Giovanni Bernardone, neskôr známy ako František z Assisi

Modra je mesto na železnici... Halmeš  vyniká výšivkárstvom... Pod Červeným kameňom je kvapľová jaskyňa...

Slovenská vlasť 1921

Modra je mesto na železnici… Halmeš vyniká výšivkárstvom… Pod Červeným kameňom je kvapľová jaskyňa…