Podstatou tohto sviatku je historická skutočnosť, že po tom, čo dal v roku 313 cisár Konštantín Veľký slobodu kresťanom, jeho matka Helena v roku 326 našla ukrytý Kristov kríž a slávnostne ho umiestnila v novom chráme nad Božím hrobom. Odvtedy si sv. kríž každoročne uctievame 14. septembra.

Povýšenie svätého Kríža

Podstatou tohto sviatku je historická skutočnosť, že po tom, čo dal v roku 313 cisár Konštantín Veľký slobodu kresťanom, jeho matka Helena v roku 326 našla ukrytý Kristov kríž a slávnostne ho umiestnila v novom chráme nad Božím hrobom. Odvtedy si sv. kríž každoročne uctievame 14. septembra.

Poľnohospodárske družstvo Budmerice hľadá traktoristov, hrubá mzda je od 600 do ...

Traktorista

Poľnohospodárske družstvo Budmerice hľadá traktoristov, hrubá mzda je od 600 do …