Medzinárodný deň jednorodičov

21. marec je deň jednorodičov. Kto je jednorodič?Jednorodič je dospelá osoba, ktorá žije s nezaopatreným dieťaťom alebo deťmi v spoločnej domácnosti a v tejto domácnosti … čítať viac

Dôležitá správa

Buďme ohľaduplní voči pracovníkom zberových spoločností Niektoré prevádzky na zber a výkup druhotných surovín zostávajú dočasne zatvorené do odvolania. Dochádza však aj k ďalším reálnym … čítať viac

Mimoriadny oznam !!!

Na základe epidemiologického vyšetrenia zo dňa 18.03.2020 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava nariaďuje plniť karanténne opatrenia u všetkých žiakov, pedagogického personálu a nepedagogických zamestnancov ZŠ s MŠ Budmerice.

V súvislosti s výskytom koronavírusu COVID-19 u žiačky navštevujúcej našu školu a na zabránenie šírenia tohto ochorenia sú všetci žiaci a zamestnanci školy povinní podrobiť sa karanténnym opatreniam (viď príloha oznamu – RÚVZ zápisnica), ktoré v tomto prípade platia do 23. 3. 2020.

V tomto období sú osoby povinné vykonať nasledovné opatrenia:

  • sledovať si svoj zdravotný stav (meranie teploty a sledovanie ďalších príznakov…),
  • zostať v domácej izolácii,
  • zdržať sa sociálnych kontaktov,
  • zdržať sa cestovania,
  • zdržať sa účasti na výučbových aktivitách s výnimkou e-learningových foriem,
  • zdržať sa pracovnej činnosti s výnimkou práce v mieste domácej izolácie.

zdroj: zsbudmerice.edupage.org/news/#1256

Slovenské kmene nového koronavírusu

Virológom z Virologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied (SAV) sa v ich špeciálnom laboratóriu so stupňom biologickej bezpečnosti úrovne 3 (BSL3) podarilo izolovať na … čítať viac

Diagnostika ochorenia COVID-19

22. 03. 2020 Talianski lekári vyvinuli supertest. Analyzovali genóm vírusu, ktorý tu je, a vyvinuli test citlivý na všetky mutácie známe k dnešnému dňu. Výsledky … čítať viac

Dávajte si pozor

Včera popoludní v Bánovciach nad Bebravou prekvapil staršiu pani telefonát o tom, že ju prídu skontrolovať a zmerať teplotu v súvislosti s koronavírusom. Tej bol … čítať viac

Rieka Peleue (dnes Gidra)

V roku 1313 vtrhol do Malého Pácu, po smrti tunajšieho šľachtica Juraja, syna Geuna, Matej prezývaný Bradatý, služobník komesa Chomoza, a s vytaseným mečom vyhnal … čítať viac

Príbeh zo stredoveku

Horúci letný podvečer roku pána 1243, odpočíva pod dvoma košatými stromom pri odbočke z prašnej cesty medzi Bozinom a Tyrnaviou starý mních. Je pred ním … čítať viac