• ZBIERKA

    Jesenné zbierky 2016

    Zbierka ovocia, zeleniny a trvanlivých potravín a zbierka šatstva, obuvi a potrieb pre domácnosť …

ZBIERKA

Jesenné zbierky 2016

Zbierka ovocia, zeleniny a trvanlivých potravín a zbierka šatstva, obuvi a potrieb pre domácnosť …

Druhú októbrovú nedeľu slávime Deň starých rodičov, premýšľame o ich vplyve na naše životy a spomíname na spoločné zážitky a tajomstvá...

Deň starých rodičov

Druhú októbrovú nedeľu slávime Deň starých rodičov, premýšľame o ich vplyve na naše životy a spomíname na spoločné zážitky a tajomstvá…