bude sa posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Rozširovanie skládky sa odkladá

bude sa posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

... Vybudovanie náučno vzdelávacej zóny "pri kostole" určenej na odddych, relax a výchovu ...

Program obnovy dediny 2016

… Vybudovanie náučno vzdelávacej zóny “pri kostole” určenej na odddych, relax a výchovu …