MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

Úspešnými riešiteľmi okresného kola sú Matej Polák na 2. mieste a Ella Uhrovičová na 14. mieste! Gratulujeme!

Noc s Andersenom

V Budmericiach je jedno miesto, na ktorom sa narodilo široko ďaleko najviac kníh na meter štvorcový, preto sa nemožno čudovať, že Noc s Andersenom zastihla deti práve tam …

všetkým, ktorí ste prispeli do zbierky šatstva a obuvi, školských potrieb a potrieb do domácnosti…

Srdečná vďaka

všetkým, ktorí ste prispeli do zbierky šatstva a obuvi, školských potrieb a potrieb do domácnosti…

Plánujeme prispieť na kúpu solárneho čerpadla, aby zabezpečili pitnú vodu pre školu ...

VODA PRE BEREVO

Plánujeme prispieť na kúpu solárneho čerpadla, aby zabezpečili pitnú vodu pre školu …