NAPOKON

Budmeričanke Milade Marušincovej vyšla nová zbierka NAPOKON. Zbierka je rozčlenená do štyroch kapitol a obohatená o ilustrácie autorky. V štvrtej kapitole sa nachádza aj báseň Za Jurajom Holčekom venovaná tomuto Budmerickému rodákovi, ktorého 200. výročie narodenia sme v tomto roku oslávili.

Jej verše sú plné osobnej zbožnosti, oddanosti a poníženosti Ježišovi – prírodné metafory a personifikácie umocňujú kontakt z Bohom a jeho tajomné pôsobenie.

PhDr. Radovan Matejov

Najnovšia zbierka s názvom Napokon sa mierne odkláňa od rovnovážnosti prírodných a náboženských motívov. Prevláda Božie smerovanie. Básne zrkadlia reálne a symbolické zároveň…

Zlata Matláková