Juraj Holček

5. apríla 1811 sa mlynárovi Holčekovi v Pudmericiach narodil prvý syn. V ten deň ho aj pokrstili. Krstnými rodičmi Juraja Holčeka boli zelenečský mlynár Vavrinec Ebner a manželka Terézia. Prvé správy o Holčekovcoch v Budmericiach sú už v 70. rokoch 18. storočia. Do Budmeríc prišli z Dubovej a v Budmericiach boli obľúbení.

Juraj v  rokoch 1817-1823  navštevoval Budmerickú základnú školu kde ho učil František Rak, ktorý bol okrem učiteľa aj rektor,  organista, obecný notár a zapisovateľ. Keď Holček  vyštudoval v Modre Normálku poslali ho  jeho rodičia do Bratislavy, aby si osvojil nemčinu a do Komárna, aby sa naučil maďarčinu. Vyštudoval 8 tried piaristického gymnázia v dnešnom maďarskom meste Szegedíne a vstúpil do tejto rehole. Na kňazské štúdiá do seminára v Trnave ho nechceli prijať preto bol tri ročníky externistom teológie, musel si platiť ubytovanie a stravu a na prednášky chodil ako laik. Za riadneho študenta teológie bol prijatý až do 4. ročníka.

Za kňaza bol vysvetený 30. septembra 1835 a stal sa administrátorom v Kostelci pri Ostrihome. Po smrti tamojšieho farára ho zastupoval až decembra roku 1835, kedy začal pôsobiť ako kaplán v Majcichove. Tam sa dlho neohrial a už koncom januára 1836 nastúpil ako administrátor do Jablonice, kde začal stavať školu. Po roku však bol preložený do Trstína (vtedy Nadáš), kde zotrval šesť a pol roka. Od roku 1843 bol farárom vo Veselom pri Piešťanoch a potom od roku 1848 v Ohaji. Za jeho farárovania bola postavená nová škola v Ohaji a vo filiálke Hul bola rozšírená. a od r. 1865 v Jasovej, kde v roku 1869 zomrel.

Literárne prispieval do mnohých novín a časopisov, ako Slovenské národné noviny, Cyrill a Method, Katolícke noviny, Obzor, Pešťbudínske vedomosti, Priateľ školy a literatúry, Sion, Slovenské noviny, Orol Tatranský.

Bol zanietený včelár a ovocinár.

200. výročie narodenia Juraja Holčeka sme oslávili sobotu 2. apríla 2011. Viac o Jurajovi Holčekovi a aj o oslavách jeho narodenia si môžete prečítať na stránke farnost.budmerice.net, alebo na stránke www.jurajholcek.estranky.sk.