Výskum v Budmericiach

V piatok 24. mája 2013 študenti Prírodovedeckej fakulty UK robili výskum v Budmericiach, pre tvorbu geografickej knihy o Budmericiach. Študenti sa v tejto fáze výskumu bližšie zoznamovali s lokalitou a vypĺňali s ľudmi dotazníky.