Regimina dvanástich mesiacov | Január

Regimina dvanástich mesiacov boli kalendáre, ktoré si v minulosti získali veľkú obľúbenosť u laickej verejnosti. Boli rozdelené do jednotlivých mesiacov a obsahovali stručné ponaučenia, odporúčania a rady týkajúce sa životosprávy k prislúchajúcim mesiacom.  Kremnický kódex a Kalendár Jána z Lefantoviec sú asi najznámejšie písomnosti tohto druhu z nášho územia. Na mesiac január odporúčajú toto:

Teplé si daj vždy jedlo, keď drží január žezlo,
chorý nebudeš iba, ak hojnosť nápojov chýba.
Nemysli rovnako vtedy, čo tvojmu životu škodí.
Kúpanie obľúb si zas, v pití pokojný drž ráz.

V JANUÁRI vleklom živ sa pekným a teplým jedlom.
Dožič si nápoj rovný čerstvej rose po jedle danom na podnose.
Nech ťa to príliš nenutká uľahčovať si vyvrátením žalúdka.
Kúpele nech sú ti príjemné, pitie však nesmie byť nemierne.
Nedotýkaj sa bokov tela, keď po daždi zem je od svitu luny biela.
Do zeme strkaj vrúbliky, stavaj si zámok veliký.
Ak zaumieniš si cestovať, hybaj ta neskôr, žiaden chvat.

Takže netreba sa ponáhľať, odporúča sa kúpeľ, hojnosť nápojov a umiernenosť v stravovaní.

Zdroj:
Júlia Záhorcová: Príspevok k stredovekej tradícii tzv. regimin dvanástich mesiacov
JANA NECHUŤOVÁ, DANA STŘELICKÁ NĚKOLIK POZNÁMEK K EDICI KALENDÁŘE JÁNA Z LEFANTOVIEC