Zimný slnovrat

Deň zimného slnovratu je na severnej pologuli najkratší deň v roku. V tento deň začína zima. Stred slnečného kotúča sa nachádza nad obratníkom Kozorožca, Slnko u nás dosahuje na pravé poludnie najmenšiu výšku nad obzorom a začína sa symbolicky vracať späť k obratníku Raka. Dni sa začnú predlžovať.

Kračún = najkratší deň v roku, sviatok úmrtia starého a narodenia nového slnka si ľudia uctievali už od pradávna. Počas dní slnovratu si uctievali zem, vodu, oheň a vzduch v podobe vetra. Najväčším sviatkom v roku sa spájal s rituálmi, ktoré mali zabezpečiť zdravie, silu, bohatú úrodu a odvrátiť nešťastie a choroby od rodiny. Chodilo sa koledovať a veľa sa veštilo, čo bude v novom roku. Dievčatá sa venovali ľúbostným čarám, ktoré im mali zabezpečiť dobrý vydaj, zbierali imelo ako ochranný a liečivý prostriedok aj proti neplodnosti.