Výročie Bitky pri Silnici

11. Augusta 1705, na poliach medzi Budmericami a Jabloncom vojaci cisárskeho generála Ľudovíta Hebervilla spolu s Jánom Bernardom Pálfim (majiteľom červenokamenského panstva) zabili asi tisíc zbedačených poddaných, ktorí uverili sľubom, že účasťou v ľudovom povstaní proti Viedni získajú slobodu pre seba a svoje deti.

Na túto udalosť budeme spomínať pri varení Budmerického gulášu.

Kedy: v sobotu 8.8.2015  9:00
Kde: areál Silnica – medzi Budmericami a Jabloncom

Kultúrny program:
9:00 slávnostné otvorenie hrať bude Jozef Schwarz
10:00 zapaľovanie ohňov
11.00 spomienková slávnosť 310. Výročia bitky (premiestnenie ku Krížu pri ceste)
s oboznámením historických udalostí za účasti miestnych kňazov
13:00 zber vzoriek guláša
14:00 DSS Báhoň – kultúrny program
14:30 vyhlásenie výsledkov súťaže guláša
vystúpenie – mažoretka z Budmeríc
hudobná skupina Jano Budmerice
folklórny súbor VINIČIAR
tanec z Budmerickej školy – School dance
súbor RADOSŤ z Pezinka
ukážky streľby z dela – skupina z Telnice u Brna
hra na fujaru Roman Kuchta
folklórna skupina Backovci z Jablonca

Do tanca a na počúvanie bude znieť hudba až do 22.00 hod. Taktiež je postarané o jedlo a občerstvenie. Akciu ukončí ohňová show.
Prihlášky na guláš treba doručiť do 3.8.2015 poip@poip.sk-Ladislav Nagy 0905324347 rajkovicova.iveta@azet.sk

Sprievodný program:

remeselné stánky,
šľahanie bičom, výstava zbraní
kováčske a rezbárske práce
dubovské scískanice
prezentácia a predaj vína Huttera a spol
predajné stánky . sušené kvety, medovníky, cukrová vata, zmrzlina
včelár p. Turner z Jablonca
pojazdná káva Lavazza
domáce koláče z Budmeríc a a iné dobroty

Autobusová kyvadlová doprava smerom na Silnicu s nástupom na nám. Budmerice:

o 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 a 15:00 hod.

10:00 hod. Budmerice námestie, odvoz na Silnicu potom autobus pokračuje
10:20 hod. Jablonec – pri hostinci
10:30 hod. Cífer – pri obecnom úrade
10:40 hod. Báhoň – pri kostole
10:50 hod. Vištuk – na námestí
11:00 hod. Budmerice námestie, odvoz na Silnicu a zase autobus pokračuje podľa harmonogramu

Autobusová kyvadlová doprava smer zo Silnice s nástupom pri kríži

o 19:00, 20:00, 21:00 a 22:00 hod. v smere: Budmerice -námestie, Vištuk- námestie, Báhoň- pri kostole, Cífer- pri obecnom úrade, Jablonec- pri hostinci, Silnica- kríž a pokračuje znovu v trase Budmerice námestie ….

Konský povoz – kyvadlová doprava od 10:00 hod.

Počas celého dňa bude zabezpečená konská kyvadlová doprava medzi obcami Budmerice – námestie a Jablonec pri hostinci :

5,- € jedna jazda (poplatok za celý koč)