Používanie pyrotechniky

Aj otázka kedy a kde používať pyrotechniku rozdeľuje Budmeričanov. Bezohľadné používania pyrotechniky môže tento rok regulovať aj obec Budmerice. Zastupiteľstvo môže určiť pravidlá na používanie ohňostrojov tak, že schváli záväzné nariadenie.

V lete bol schválený zákon o výbušninách ktorý, túto právomoc samosprávam vrátil.

Doterajší generálny zákaz používania pyrotechniky vo vzdialenosti menšej ako 200 metrov od nemocníc, kostolov, detských zariadení, domovov dôchodcov, škôl, liečební a cintorínov bez písomného súhlasu vlastníka týchto objektov bol nahradený možnosťou pre obce zakázať alebo obmedziť používanie pyrotechniky na jej území z dôvodu verejného poriadku…

Mestá a obce môžu z dôvodu ochrany verejného poriadku obmedziť alebo zakázať používanie pyrotechnických výrobkov konkrétnych kategórií. Umožňuje im to príslušné všeobecne záväzné nariadenie.

zdroj: pravda.sk