Jubilant Pavel Dvořák

13. mája 2017 dovŕšil 80 rokov života historik, prozaik, publicista, autor literatúry faktu a scenárista Pavel Dvořák.

Významný popularizátor slovenských dejín Pavel Dvořák žije od roku 1939 na Slovensku, hoci sa narodil 13. mája 1937 v dnešnej českej Prahe. Vyštudoval históriu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (FiF UK) v Bratislave. Pracoval ako redaktor vo viacerých novinách a časopisoch (Práca, Národná obroda a časopis Výber). Krátko pôsobil v hudobnom vydavateľstve Opus. Študijne pôsobil v Historickom ústave Slovenskej akadémie vied (SAV) v Bratislave a v Archeologickom ústave SAV v Nitre.

V súčasnosti žije v Budmericiach a je editorom vo vlastnom vydavateľstve RAK v Budmericiach, založenom v roku 1991. Vydavateľstvo sa špecializuje na historicky zameranú literatúru faktu.

viac na www.teraz.sk