Toxoplazmóza

Toto infekčné ochorenie spôsobuje jednobunkový organizmus, ktorý sa dostane do čreva človeka a šíri sa do rôznych tkanív, kde sa rozmnožuje.  Je ňou nakazená tretina našej populácie, ovplyvňuje naše správanie, je nebezpečná pre tehotné ženy. Prenáša sa na človeka po styku s mačkou (resp. s jej fekáliami), striehne v pôde, alebo na pieskovisku.

Aj keď mapa výskytu toxoplazmózy vyzerá pre náš okres uspokojivo, je to len preto, že väčšina získaných infekcií (80-90%) prebieha nenápadne. Len u malého počtu ľudí sa objavujú zdurené uzliny, horúčka, únava, nevoľnosť, bolesti hlavy a svalov. Toxoplazmóza sa vyskytuje aj v Budmericiach, preto nie je namieste podceňovať počet túlavých mačiek v obci, alebo byť veľmi benevolentný k psíčkárom, ktorí si neupracú po svojom miláčikovi.

Prenosu vajíčok dochádza hlavne na detských ihrískách a pieskovískách, kde túlavé psy a mačky s obľubou vykonávajú svoje potreby. Najčastejšie dochádza k nákaze detí do veku 4 rokov, pričom vďaka detskej aktivite prsty -ústa deti dostávajú infekčnú dávku, ktorú ich organizmus nevie zvládnuť. Preto je u detí veľmi častá ťažšia a ťažká forma toxokarózy so závažným postihnutím orgánov. Až 30% pieskovísk dáva pri prieskume pozitívny nález na toxokaru.

Ak pozorujete mačku, ako si uľavuje do vášho záhonu, vedzte, že tam s veľkou pravdepodobnosťou zanechala darček v podobe cýst nepozvaného parazita. Cysty zostanú v pôde infekčné niekoľko mesiacov alebo aj rokov a práca s kontaminovanou pôdou bez rukavíc je pomerne spoľahlivý spôsob ako sa stať ďalším hostiteľom Toxoplazmy. Mačka sa nakazí obvykle v mladom veku a infekčné cysty produkuje po dobu desiatich dní.

Riziková je tiež konzumácia neumytej koreňovej zeleniny alebo nedostatočne tepelne upraveného mäsa, hlavne zveriny alebo mäsa z domácich chovov.

Výskumu toxoplazmózy a jej vplyvu na človeka sa venuje  Prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc.:

„Ovlivňuje naši psychiku, svádí k sebevraždě. To jsou jen dva z následků infekce parazitem toxoplazmózy. Infekce není léčitelná a neexistuje proti ní vakcína …“