EPIDEMIOLOGICKÉ RIZIKO

Muška Clogmia albipunctata z čeľade kútovkovité (Psychodidae) je tropický a subtropický druh z radu dvojkrídlovcov (Diptera), ktorý sa v poslednom desaťročí relatívne rýchlo a nepozorovane rozšíril do oblastí mierneho pásma vrátane strednej Európy. Pretože sa jedná o tropický až subtropický druh, je viazaný predovšetkým na odpadovú vodu v urbánnom prostredí.

V dažďovej kanalizácii obce Budmerice má tak pre život ideálne podmienky najme vďaka občanom, ktorý do dažďovej kanalizácie vypúšťajú fekálie. Najčastejšie nálezy na Slovensku a v čechách pochádzajú najmä z domáceho prostredia kuchýň, toaliet a kúpeľní, ale aj z prostredia nemocníc, kde prežíva klimaticky nevhodné zimné obdobie.

Muška môže predstavovať isté zdravotné riziko pre ľudí: – mechanický prenos rôznych patogénov (synantropné prostredie), – prenos rezistentných druhov baktérií (prostredie nemocníc), – alergie u oslabených jedincov, – vznik myiáz u ľudí aj zvierat.

Vzhľadom k tomu, že mušky sú v našich podmienkach viazané na ľudské obydlia, množia sa a prežívajú v kuchynských odpadoch alebo splaškových vodách, predstavujú pre človeka potenciálne riziko prenosu rôznych patogénov fekálno-orálnou cestou. V nemocničnom prostredí bolo schopné túto mušku kolonizovať až 45 druhov baktérií. Okrem toho sa uvádza tiež vznik alergie u citlivých jedincov vyvolanej rozotrenými šupinkami z krídel mušky. Larvy tejto mušky môžu príležitostne osídľovať telesné otvory a dutiny ľudí. Podľa dostupnej literatúry môžu u človeka tieto larvy spôsobovať črevné, urogenitálne alebo nosohltanové myiázy.

mapa výskytu v roku 2012, zdroj: www.researchgate.net

čítajte viac: hygiena.szu.cz a ziva.avcr.cz