Vodozádržné opatrenia v Budmericiach

Zmeny klímy, predovšetkým extrémne zmeny počasia, povodne, prívalové dažde, ale aj obrovské horúčavy a extrémne suchá neobchádzajú ani Budmerice. Náklady na škody spôsobené suchom sa v Európe za posledných 30 rokov odhadujú na 100 miliárd eur. V katastri našej obce už zopár rokov realizujú vodozádržné opatrenia prevažne bobry.

Bobor je po človekovi jediný živočích, ktorý výrazne ovplyvňuje krajinotvorbu vodných ekosystémov. Na realizáciu vodozádržných opatrení je vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku.