Budmaric

Wolfgangus Lazius (1514–1565) bol rakúsky humanista, historik, kartograf a lekár, ktorý vytvoril prvý súbor máp krajín rakúskej koruny. Lazius bol profesorom medicíny na fakulte viedenskej univerzity, ktorej bol niekoľkokrát dekanom a prezidentom. Cisár Ferdinand I. z neho urobil svojho osobného lekára, historiografa a poradcu, ako aj kurátora cisárskych zbierok. Rovnako ako mnohých akademikov zo 16. storočia s vedeckými hodnosťami, aj Lazia priťahovalo umenie kartografie. Podnikal vedecké a geografické expedície po celej ríši, zbieral údaje pre svoje mapy, ktoré sám nakreslil a vyryl.

Wolfgangus Lazius sa uvádza ako autor mapy AVSTRIA ARCHIDVCATVS. Na tejto mape sa nachádza obec Budmaric.

zdroj: wikimedia.org