Na Slovensku vyčíňa vtáčia chrípka

MPRV SR potvrdzuje výskyt už štyroch prípadov vtáčej chrípky v roku 2021 na Slovensku a vyzýva chovateľov k obozretnosti. Nákaza bola diagnostikovaná na území Košíc, Bratislavy, Kalinkova (okres Senec) a Dobrohošti (okres Dunajská Streda). Chovatelia musia byť obozretní a podozrivé prípady okamžite hlásiť veterinárnej správe. Vtáčia chrípka sa na Slovensku objavila aj v rovnakom období predchádzajúceho roka. 

www.mpsr.sk

Bratislavská mestská časť Petržalka zverejnila aj odporúčania pre otužilcov a majiteľov iných zvierat:

  • Kúpanie v jazerách, v ktorých bol u vtáctva potvrdený výskyt vtáčej chrípky, sa neodporúča.
  • Pri venčení zvierat dbajte na to, aby nedošli do kontaktu s uhynutým vtáctvom, prípadne nepili vodu z kontaminovaného jazera.
  • Voda na napájanie vtákov nesmie pochádzať zo zásobníkov povrchových vôd. Chovatelia hydiny a iného vtáctva majú povinnosť oznámiť na RVPS Bratislava príznaky vtáčej chrípky.