Budmeričania deťom

Občianske združenie Budmeričania deťom vzniklo v roku 2003 na podnet riaditeľa Základnej školy, p. Arvaya. Riaditeľ vedel, že v Modre na jednej Základnej škole existuje občianske združenie, kde sa združujú rodičia žiakov a spoločne robia akcie pre deti. Riaditeľ našej Základnej školy sa stretol s rodičmi a po dohode sa rodičia vytvoriť toto občianske združenie za účelom vytvárania akcie pre deti, a zároveň pomáhať škole. Predsedom je p. Vlado Nahálka. Členov je okolo dvadsať. Napríklad: Majka Hlaváta, Monika Cisárová, Danka Drefková, Svetlana Liptáková, Ingrid Lehnertová, Gabika Pútecová, Renáta Stojkovičová, Adriana a Peter Cíchoví, Stano a Darina Matúškoví a iní.