Opevnená osada na Jantárovej ceste

Vďaka ochote archeológov PhDr. Júliusa Vaváka a PhDr. Pavla Jelínka, PhD., ktorí obetovali nádherné nedeľné poobedie a prišli na archeologické nálezisko neďaleko Budmeríc, mohli Budmeričania a všetci, ktorých zaujíma história, zhliadnuť najnovšie nálezy a oboznámiť sa s novinkami výskumu v tejto archeologicky veľmi zaujímavej lokalite…