charita

Srdečná vďaka

CHARITAS Budmerice touto cestou vyslovuje srdečnú vďaku všetkým dobrodincom, ktorí prispeli do Zbierky šatstva a hygienických potrieb pre utečencov a do Zbierky trvanlivých potravín pre sestry Matky Terezy …

<p style="text-align: justify;">Dňa 15.2.2012 o 17:00 sa v KD Budmerice uskutoční 1. benefičný koncert, ktorého výťažok je určený pre Adamka Oscitého. V programe vystúpia deti zo Základnej a materskej školy v Budmericiach a študenti Pedagogickej a kultúrnej akadémie v Modre. Vstupné je dobrovoľné.</p>

1. benefičný koncert

Dňa 15.2.2012 o 17:00 sa v KD Budmerice uskutoční 1. benefičný koncert, ktorého výťažok je určený pre Adamka Oscitého. V programe vystúpia deti zo Základnej a materskej školy v Budmericiach a študenti Pedagogickej a kultúrnej akadémie v Modre. Vstupné je dobrovoľné.

Meranie glykémie

Charitas Budmerice rozširuje svoje služby o meranie glykémie. Vďaka sponzorom máme nový glukomer. Je to prístroj, ktorý umožňuje veľmi jednoducho a počas niekoľkých sekúnd zistiť hodnotu cukru v krvi. Meranie cukru v krvi je …