farnosť

<p style="text-align: justify;">Príprava sa týka žiakov 8. a 9. ročníka základnej školy a študentov 1. ročníka gymnázia, stredných škôl, učilíšť a starších, ktorí ešte neprijali sv. birmovania...</p>

Pravidlá pre birmovancov

Príprava sa týka žiakov 8. a 9. ročníka základnej školy a študentov 1. ročníka gymnázia, stredných škôl, učilíšť a starších, ktorí ešte neprijali sv. birmovania…