Juraj Holček

5. apríla 1811 sa mlynárovi Holčekovi v Pudmericiach narodil prvý syn…

Jarná rovnodennosť

Rovnodennosť sa naučili ľudia určovať už v mladšej dobe kamennej. Slúžili im na to „roľnícke observatóriá“. Najbližšie od Budmeríc boli takéto stavby objavené pri Ružindole a Cíferi…

Hrob Elemíra Pálfiho

Rúškom tajomstva opradený nenápadný malý hrobček učupený medzi tismi na budmerickom cintoríne…

Smrť bande zradcov!

Pri príležitosti odsúdenia zradcov skupina našich dojičiek sa zaväzuje zvýšiť dojivosť všetkých kráv z terajších 9,7 na 10,2 litra mlieka,

Opevnená osada na Jantárovej ceste

Vďaka ochote archeológov PhDr. Júliusa Vaváka a PhDr. Pavla Jelínka, PhD., ktorí obetovali nádherné nedeľné poobedie a prišli na archeologické nálezisko neďaleko Budmeríc, mohli Budmeričania a všetci, ktorých zaujíma história, zhliadnuť najnovšie nálezy a oboznámiť sa s novinkami výskumu v tejto archeologicky veľmi zaujímavej lokalite…