PREŽILI SME POVODEŇ

Výstava fotografií pri 1. výročí živelnej pohromy v nedeľu 10. júna 2012 o 16. hodine v Osvetovej besede v Píle…