Učme sa v prírode!

V rámci už 15. ročníka grantového programu „Pomôžte svojej komunite“ odchádza medzi projekty, za ktorými stoja svojou aktívnou dobrovoľníckou prácou zamestnanci skupiny VÚB, balík podpory … čítať viac

Zo zápisnice

Obec zavedie vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností. Kompostér o objeme 310 l dostane domácnosť zadarmo. V Budmericiach bude bankomat aj AlzaBox. … čítať viac

Gidrafa

V roku 1910 bolo z 1806 obyvateľov obce Gidrafa (dnes Budmerice) 1610 Slovákov, 113 Maďarov, 73 Nemcov a 10 ďalších národností.

Očkovacia čakáreň

Nemusíte sa ponáhľať, o pridelení termínu na očkovanie už nerozhoduje čas Vašej registrácie. Termíny budú prideľované podľa veku. Prihlasovanie na očkovanie: vakcinacia.nczisk.sk/registracia

Na Slovensku vyčíňa vtáčia chrípka

MPRV SR potvrdzuje výskyt už štyroch prípadov vtáčej chrípky v roku 2021 na Slovensku a vyzýva chovateľov k obozretnosti. Nákaza bola diagnostikovaná na území Košíc, Bratislavy, Kalinkova (okres … čítať viac

Sčítanie obyvateľov

Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov. Sčítava sa každý, kto má v Slovenskej … čítať viac