Na Slovensku vyčíňa vtáčia chrípka

MPRV SR potvrdzuje výskyt už štyroch prípadov vtáčej chrípky v roku 2021 na Slovensku a vyzýva chovateľov k obozretnosti. Nákaza bola diagnostikovaná na území Košíc, Bratislavy, Kalinkova (okres … čítať viac

Sčítanie obyvateľov

Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov. Sčítava sa každý, kto má v Slovenskej … čítať viac

COVID poškodzuje spermie

Podľa štúdie publikovanej v časopise Reproduction môže infekcia spôsobená SARS-CoV-2 viesť k zníženiu plodnosti u mužov. U pacientov, ktorí mali stredne závažný alebo závažný priebeh … čítať viac

Vďaka

Drahí naši dobrodinci a priaznivci Aj keď bol minulý rok trochu iný ako predtým, chceme Vás poinformovať a hlavne Vám poďakovať za Vašu priazeň, spoluprácu a podporu pri našej činnosti. … čítať viac

Budmaric

Wolfgangus Lazius (1514–1565) bol rakúsky humanista, historik, kartograf a lekár, ktorý vytvoril prvý súbor máp krajín rakúskej koruny. Lazius bol profesorom medicíny na fakulte viedenskej … čítať viac