Čriepky z histórie

  • v roku 1903 žiadosť dvoch roľníkov o zavedenie telefónu obecné zastupiteľstvo zamietlo zo zdôvodnením, že by sa tým „robili nepríjemnosti a prekážky občanom“
  • prvú pôrodnú asistentku obecné zastupiteľstvo zvolilo v roku 1905. Bola ňou Rozália Kulifajová, rod. Tureková, ktorú o tri roky neskôr „zabil hrom“
  • povinné hasičstvo bolo ustanovené 20. júla 1905 a veliteľom bol menovaný Rudolf Vrana. Dobrovoľný hasičský zbor bol založený na valnom zhromaždení 15. júla 1906
  • starý budmerický cintorín sa nachádzal v okolí terajšieho kostola a pochovávali v ňom do roku 1779
  • v malej krypte pod kostolom v roku 1934 kronikár objavil okolo desať rozpadnutých drevených truhlí s pozostatkami farárov a žien s deťmi