Koniec smradu z “DIMITROVKY”?

V súvislosti s prípravou na sanáciu a rekultiváciu územia bývalých Chemických závodov Juraja Dimitrova v Bratislave a očakávaním pomerne vysokého nárastu nebezpečných odpadov, vznikla potreba dostavať kazetu K5. V súvislosti so schvaľovaním tohto rozšírenia umožnil prevádzkovateľ skládky v lete 2012 Budmeričanom návštevu objektu. Nepríjemný zápach, ktorý je občas cítiť aj v obci, sa stupňuje v závislosti od vzdialenosti k akumulačnej nádrži, do ktorej sa odčerpáva tekutina z kaziet. Táto nádrž nie je uzavretá a tekutina z nej sa voľne odparuje do ovzdušia. V lete touto tekutinou polievajú neuzavreté kazety. Neuzavretá je aj plná kazeta č.3. Obec Budmerice preto požiadala o urýchlené uzavretie tejto kazety a aj o prekrytie akumulačnej nádrže tak, aby z nej nevychádzal zápach. Prevádzkovateľ požiadavky akceptoval a ich realizáciu plánuje do konca roka 2015.

O bezpečnosť skládky sa zaujímajú aj majitelia pozemkov, ktorí by radi začali s bytovou výstavbou v blízkom okolí. V pôvodnom stavebnom povolení skládky sa píše o vzdialenosti 1500m od obytnej zóny.

Nebezpečenstvá vrodených anomálií do okruhu 3 kilometrov od skládok nebezpečných odpadov v Európe sú podrobne popísané v štúdii EUROHAZCON.

Skládka Budmerice a jej história v skratke:

Skládku nebezpečného odpadu v Budmericiach – “Dimitrovku” uviedli do prevádzky v roku 1979. V tých časoch sa tomuto rozhodnutiu komunistickej strany nikto neodvážil odporovať.
Po nežnej revolúcii cítili Budmeričania šancu, že by mohli zastaviť dovážanie odpadu na skládku. Zopár odvážnych vytvorilo živé zátarasy, ktoré dňom a nocou bránili nákladným autám dovážať odpad. Aj vďaka nim vznikla komisia pre vyhodnotenie enviromentálneho vplyvu skládky na kvalitu vôd. Komisia skonštatovala úniky zo skládky do podzemných vôd, ale rozbory vôd zo studní vo Vištuku a Budmericiach v tom čase ešte nevykazovali známky znečistenia zo skládky. Odpad sa vozil ďalej.
Prvý porevolučný starosta chcel prevádzku skládky previesť na obec aby bolo možné kontrolovať čo sa na ňu vozí. Vtedajšie zastupiteľstvo návrh schválilo, ale prevod na obec sa nezrealizoval a už onedlho bolo v obci cítiť dym z “Dimitrovky”. V druhej polovici 90. rokov bolo na skládke len počas jedného leta niekoľko menších požiarov.
V roku 2003 povolil Spoločný obecný úrad pre územné plánovanie a stavebný poriadok v Budmericiach rozšíriť skládku.
O ďalšom rozširovaní skládky sa rozhodlo v roku 2010. Obecné zastupiteľstvo povolilo vybudovať biodegradačnú plochu, ktorej celková kapacita je 43 200 ton za rok. Povodne v rokoch 2005 a 2011 ukázali, čo dokáže spôsobiť jeden prívalový dážď a niektorí súčasní poslanci si uvedomili dôležitosť preventívnych opatrení na zamedzenie úniku nebezpečných látok do životného prostredia a navrhli vykonať stavebné úpravy. Biodegradačná plocha v tom čase už bola takmer dokončená a a preto bola akceptovaná len malá časť pripomienok obecného zastupiteľstva.