Kritický stav studní

Úrad verejného zdravotníctva zistil, že voda z budmerických studní má kritické hodnoty dusičnanov a dusitanov.

Testy ukázali, že až 157, čiže štvrtina vzoriek, mala viac dusičnanov, ako povoľuje norma. Znamená to, že túto vodu by ľudia vôbec nemali piť. Povolená hranica dusičnanov na liter je 50 miligramov, 31 vzoriek prekročilo túto hodnotu viac ako dvojnásobne, 14 viac ako trojnásobne. Našli sa aj studne s 300 či 500 miligramami na liter.

Vzorky s kritickými hodnotami dusičnanov a dusitanov pochádzali napríklad z obcí Sekule, Budmerice, Hubice, Jablonové, Rohov, Lozorno a mnohých ďalších. Viac na pravda.sk