Halloween

Od roku 1989 sa pod vplyvom amerikanizácie začali pred sviatkom Všetkých svätých organizovať rôzne Halloween párty. Halloween v podobe, akej ho ponúkajú našim deťom v obchodoch, televízii, na internete a často aj v školách a škôlkach vznikol v 19. storočí v Amerike.
Írski a škótski prisťahovalci v Amerike, ktorí ako protestanti neslávili cirkevné Dušičky, sa vrátili k pohanskej tradícii pôvodne keltskému sviatku, ktorý sa oslavoval na prelome leta a zimy. Verilo sa, že duše mŕtvych sa v túto noc vracajú do sveta živých. Ľudia v túto noc zapaľovali svetlá a prezliekali  sa do rôznych masiek, aby duchov zmiatli a zachránili si dušu. Bol to večer plný čarov, keď keltskí kňazi žiadali od ľudí obety pre zlých duchov. Chodili od domu k domu a v prípade odmietnutia vyslovovali nad dotyčným domom zlorečenie smrti, odkiaľ pochádza výraz „Trick or Treat“ (zlorečenie alebo dar).
Deti v Amerike sa počas Halloweenu prezliekajú za strašidlá a chodia od dverí ku dverám a keď im niekto otvorí, zakričia ‚trick or treat‘, čo sa dnes chápe ako „dajte mi sladkosť, lebo vám niečo vyvediem“.
“Halloween” je slovo, ktoré pochádza zo stredovekej Británie a Írska. Slovom “hallows” označovali “svätých”. A “All Hallows Even” alebo “Hallowe’en” znamená v slovenskom preklade “predvečer sviatku všetkých svätých”. Halloween bol staroanglickou verziou sviatku “Všetkých svätých”. Írski a škótski protestanti v Amerike spravili z tohoto sviatku sviatok strašidiel a tekvíc.
Sviatok tekvíc sa slávil v minulosti aj na juhu Slovenska a v Rakúsku. Tekvice sa tu pestovali už pred 100 – 150 rokmi. Na jeseň ich ľudia vyrezávali a dávali do nich svetielka, aby odohnali strigy.