Slovenské obce s novou kanalizáciou

Až 7300 obyvateľov obcí ležiacich na východnom Slovensku: Gemerská Poloma, Tušice a Dlhé nad Cirochou sa môže tešiť z 24 km novovybudovanej delenej verejnej kanalizácie.
Pre viac ako 6400 obyvateľov obcí Častá, Dvorníky a Veľké Ripňany, ležiacich na západnom Slovensku, sa vybuduje 32 km novej verejnej kanalizácie. Používanie domových žúmp bude minimálne vo väčšine prípadov sú totiž vodopriepustné a ohrozujú tak kvalitu povrchových i podzemných vôd. Navyše, niektoré obce nie sú komplexne napojené na verejný vodovod a ich obyvatelia používajú vodu z vlastných studní. Vybudovanie čističiek a kanalizácie má nepochybný vplyv na hospodársky či sociálny rozvoj obcí.
To všetko vďaka Programu švajčiarsko – slovenskej spolupráce.

Zdroj: www.swiss-contribution.sk