Maria Terezia a Budmerice

Na Bratislavskom hrade sa uskutočnila dvojdňová medzinárodná vedecká konferencia. Jej názov Vitam et Sanguinem Mária Terézia a Uhorsko 1740–1780 prezrádza významnú európsku historickú osobnosť a obdobie jej vládnutia. Podujatie bolo v rámci Bratislavských korunovačných dni pri príležitosti 300 rokov narodenia najvýznamnejšej uhorskej panovníčky.

Na konferencii sa spomínali aj Budmerice. Mgr. Marián Babirát spomenul velikánsky požiar v roku 1774 kedy zhoreli aj farské matriky a tak Pudmeričania spred tohto roka „zhoreli“.

Patrik Baxa z bratislavskej Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity, ktorý má pôvod v Budmericiach prezradil nové poznatky o barokových úpravách korunovačného Dómu.