Materiálové a recyklačné centrum Lindava

V súvislosti s termickou desorpciou a regeneráciou sorbentov v Budmericiach, bola na verejnej konzultácii spomenutá príprava spaľovne odpadu v neďalekej obci Dubová. Na stránke enviroportal.sk môžete nájsť správu o projekte zvanom „Materiálové a recyklačné centrum Lindava“. V správe sa okrem iného dočítate:

„Zariadenie pre úpravu a spracovanie ZKO spracuje po 5. roku prevádzky za rok maximálne 8000 ton odpadu. Pri manipulácii s odpadom v dôsledku fermentačného procesu vzniká bioplyn, ktorý v danom prípade uniká do ovzdušia. Zapáchajúcimi zložkami bioplynu je amoniak a sírovodík. Predpokladá sa, že bioplyn okrem iných látok obsahuje maximálne 0,1 % (1 000 ppm) amoniaku a 0,05 % (500 ppm sírovodíku. Za jednu hodinu sa pri procese fermentácie bioodpadu vytvorí 5,935 m3 bioplynu s hustotou 1,24 kg.m3, t.j. 7,359 kg bioplynu. Do atmosféry unikne 0,0074 kg.h-1 amoniaku a 0,0037 kg.h-1 sírovodíka.
Činnosť sa vykonáva v uzatvorenej hale. Znečisťujúce látky sú vypúšťané nad strechu haly.“

 

Prevádzkovateľom skládky odpadov Dubová neďaleko Pezinka je spoločnosť Skládka odpadov – Dubová. Tú na tento účel založila v roku 2000 obec Dubová spolu so spoločnosťou RETEP SLOVAKIA. V júli tohto roku obec odkúpila od bratislavskej eseročky jej 35-percentný podiel v spoločnej firme. Obec sa tak stala jediným vlastníkom a prevádzkovateľom skládky. Nie však na dlho. V októbri 2012 obecné zastupiteľstvo rozhodlo o predaji jednopercentného podielu v spoločnosti prevádzkujúcej skládku miestnemu občanovi. Ten bol jediným záujemcom o kúpu tohto obchodného podielu …viac na odpady-portal.sk