Kelti v Malých Karpatoch

V piatok 28.7.2017 o 17:00 bola v Dome kultúry v Dolných Orešanoch prednáška archeológa Mgr. Radoslava Čambala o Keltoch v Malých Karpatoch.

V katastri obce Dolné Orešany, na vrchu zvanom Slepý (544 m.n.m) objavili archeológovia v roku 2005 najstaršie Keltské hradisko na území Slovenska. Jedná sa zatiaľ o najstaršie známe sídlo tohto druhu v Podunajsku.

Hradisko sa nachádza na vrchole kopca na rozlohe asi 2 ha. Bolo chránené dvomi pásmi opevnenia. V roku 2008 bolo preskúmaných archeológmi v tejto lokalite cca 64 m2. Boli nájdené kováčske a hutnícke dielne, rôzne nástroje, bronzové spony, ľudské kosti a iné.

O násilnom zániku hradiska svedčia nájdené zbrane ako šípy, kopie, meče a skládka ľudských kostí rôznych vekových kategórií. Taktiež boli nájdené dôkazy o pustošivom vyčíňaní ohňa v hradisku. Zdroj: dolneoresany.sk

Viac o Keltoch v Dolných Orešanoch sa môžete dočítať na stránke hradiská.sk.

Príbeh zo začiatku doby železnej od autora Jána Padycha: Z pravěkých ság – Nesmrtelný je volne dostupný v elektronickej podobe na stránke autora padychbooks.com.