Dekonta a dotácie

K zvláštnemu prerozdeľovania financií na podporu vedy sa dostali i všelijaké čudné firmy, ktoré varia pivo, nemajú temer žiadne tržby, výskumu sa nikdy nevenovali, nedisponujú materiálnymi ani personálnymi kapacitami, zato však niektoré z nich vhodnými prepojeniami. Ministerstvo školstva prikleplo takmer 6,5 milióna eur ako nenávratný finančný príspevok spoločnosti Dekonta, s. r. o., na vznik Priemyselného výskumno-vývojového centra rýchlorastúcich drevín v obci Oborín pri Michalovciach. Podľa Plus7dní má hlavné slovo v projekte jeho „vedľajší“ člen, a to firma WATER PARTNER SLOVAKIA. Presnejšie, jedna z jej konateliek a spoločníčok Hana Slávičková.

Na margo hlavného partnera projektu, ktorým je oficiálne firma Dekonta, s. r. o., uviedla, že ide o firmu, ktorá má na území Slovenska skúsenosti s výskumom. „Oni sú vďaka svojej histórii experti na odstraňovanie ekologických záťaží, a teda im prináleží časť projektu zameraná na oblasť ekológie a životného prostredia,“ dodala Slávičková. S konateľmi uvedenej firmy sme sa chceli skontaktovať aj my. Žiaľ, bezúspešne. Na adrese, kde by mali sídliť, sme sa dozvedeli, že tam už takmer dva roky nesedia, pretože to zabalili. „Voľajako sa im nedarilo. Len tu, jeden pán architekt im dovolil, aby si na jeho schránku prilepili názov svojej firmy pre prípad, že im niečo príde, a raz za čas sem skočí niekto od nich spýtať sa na poštu,“ dozvedeli sme sa na adrese, kde by mal sídliť hlavný partner projektu, na ktorý schválil štát 6,5 milióna eur. Na firmu Dekonta, s. r. o., sme nenašli ani mail, ani telefónne číslo.

viac na plus7dni.pluska.sk

V Budmericiach máme skúsenosť s firmou DEKONTA Slovensko, spol. s r.o., ktorá má s firmou Dekonta, s. r. o. nielen podobný názov, ale aj podobné zameranie činnosti.