Výsledky volieb v obci BudmericePočet osôb zapísaných v zozname voličov: 1995
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 1 481
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 1 467
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny: 13
Počet platných odovzdaných hlasov: 1 468
Percentuálna účasť voličov: 74 %

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu: