Príbeh zo stredoveku

Horúci letný podvečer roku pána 1243, odpočíva pod dvoma košatými stromom pri odbočke z prašnej cesty medzi Bozinom a Tyrnaviou starý mních. Je pred ním už iba krátka cesta k dedine Fančal, kde pôsobia jeho druhovia z mníšskemu rádu cistercitov. Čaká ich tu veľa práce, po nájazde Mongolov je krajina zničená, celé dediny zbúrané, polia vypálené, mnoho ľudí zabitých, alebo odvlečených do zajatia. Chcú tu postaviť murovaný kostol, aby mohli slúžiť Bohu, ale tiež vyklčovať les, obrábať pôdu, založiť sady a záhrady, a tak pomôcť preživším, aby mohli zakladať rodiny a zveľaďovať svoju rodnú krajinu.
Po chvíli odpočinku a rozjímania sa mních pomaly dvíha, a aby odľahčil svojim krokom v závere púte, ťahavo ako modlitbu odriekava- quattuor octo duo unus duo octo tres unus septem duo quinque duo quattuor septem.

zdroj: www.geocaching.com