Rieka Peleue (dnes Gidra)

V roku 1313 vtrhol do Malého Pácu, po smrti tunajšieho šľachtica Juraja, syna Geuna, Matej prezývaný Bradatý, služobník komesa Chomoza, a s vytaseným mečom vyhnal vdovu a jej dvoch synov a dcéru, olúpil ich o všetky veci a prenasledoval ich aj ďalej. Keď sa však na úteku usilovali preplávať rieku Blavu, jeden z Jurajových synov Ján sa utopil. Jeho matka, vdova po Jurajovi, z celého nešťastia ťažko ochorela. Spôsobená škoda predstavovala sumu šesťdesiat hrivien striebra. Celý exces dosvedčil pred Nitrianskou kapitulou aj fončolský farár Mikuláš (Nicolaus sacerdos de Fonchol), teda farár zo susedného (Veľkého) Pácu. Túto lokalizáciu potvrdzuje aj súpis majetkov šľachticov z Lefantoviec, ktorým ako dedičný majetok patrila v roku 1323 aj dedina Fončol (Pác) pri rieke Peleue (dnes Gidra), v ktorej bol kostol sv. Petra a aj vedľa ležiaci Cífer.

www.academia.edu