škola

Zriaďovateľom cirkevných základných škôl Narnia je účelové zariadenie Združenie škôl C.S.Lewisa ...

Narnia v Modre

Zriaďovateľom cirkevných základných škôl Narnia je účelové zariadenie Združenie škôl C.S.Lewisa …

možnosť prihlásenia Vášho dieťaťa do ŠKD počas jarných prázdnin

Oznam ŠKD

možnosť prihlásenia Vášho dieťaťa do ŠKD počas jarných prázdnin