Ocenenie pre dom pána Pavla Dvořáka

Rolnícko-remeselnícky dom pána Pavla Dvořáka a jeho rodiny v Budmericiach, získal „Ocenenie odbornej poroty“ v súťaži „Ocenenie za príkladnú obnovu 2011“.  Porota ocenila dlhodobú a kvalitnú starostlivosť, ktorú pán Dvořák objektu venuje a taktiež vysokú autenticitu zachovania tohto tradičného vidieckeho domu, ktoré sú už v súčasnosti veľkou vzácnosťou.

Druhý ročník súťaže o najlepšie obnovenú historickú budovu malokarpatského regiónu, bol slávnostne vyhodnotený 22. marca v Informačnom centre vo Svätom Jure.

Cena v kategórií Ocenenie verejnosti bola udelená rekonštruovanému vinohradníckemu domu „Kamenný dvor“ vo Svätom Jure a cenu Odbornej poroty získal Roľnícko-remeselnícky dom v Budmericiach, ktorý je ojedinelým príkladom autenticky zachovaného vidieckeho typu domu.

Majitelia oboch ocenených objektov si prevzali už tradičnú cenu – ručne maľovanú keramickú plaketu, ktorú je možné umiestniť pri vstupe do objektu tak, aby návštevníci i okoloidúci mali možnosť spoznať, že ide o laureáta Ocenenia za príkladnú obnovu. Majitelia všetkých nominovaných objektov dostali čestný diplom, ktorý je vyjadrením uznania za citlivý prístup k obnove zachovávajúcej kvality a hodnoty budovy.

Súčasťou slávnostného vyhodnotenia bolo i otvorenie výstavy nominovaných objektov, ktorá bude následne putovať po regióne a popularizovať tému obnovy architektonického dedičstva.

Slávnostného odovzdania Ocenenia sa zúčastnil podpredseda BSK JUDr. Ivo Nesrovnal, LL.M.; správca nadácie Tatra banky – Mgr. Marcel Zajac; zástupca Prvej stavebnej sporiteľne – Mag. Herbert G. Pfeiffer; vinár a znalec regiónu Ing. Ladislav Šebo z Karpartskej perly, primátor mesta Pezinok Mgr. Oliver Solga; Ing. arch. Jaroslav Kilián z AINovy a zástupcovia Združenia miest a obcí malokarpatského regiónu.

Usporiadateľom súťaže je nezisková organizácia AINova a realizácia Ocenenia bola možná vďaka finančnej podpore Nadácie Tatra banky.

Do súťaže bolo i tento rok nominovaných desať objektov, ktoré vytvorili zaujímavú
a reprezentatívnu vzorku pozitívnych príkladov obnovy. Zastúpené boli objekty súkromného i verejného charakteru z viacerých miest a obcí malokarpatského regiónu:

Roľnícko-remeselnícky dom v Budmericiach, Námestie v Častej, Dom „Kamenný dvor“ vo Svätom Jure, Rodinný dom v Jure, Dom s penziónom v Modre, Hotel Sebastián v Modre, Bývalý mlyn v Modre, Krušičova kúria v Pezinku, Turecký dom v Pezinku a Kaplnka sv. Vendelína s Pálfiovskou hrobkou v Smoleniciach.

Súťažilo sa v dvoch kategóriách: Ocenenie verejnosti a Ocenenie odbornej poroty. Ocenenie verejnosti bolo udelené na základe hlasovania verejnosti na internetovom portále www.ainova.sk, kde boli nominované objekty prezentované vo forme fotogalérie s možnosťou hlasovania. Odborná porota zložená z interdisciplinárneho tímu pokrývajúceho oblasti manažmentu, investovania, obnovy architektonického dedičstva a kultúry rozhodla o udelení Ocenenia odbornej poroty.