Vertikálna gravitácia

Vertikálna gravitáciaAk sa v najbližších dňoch pôjdete prejsť do Lindavského lesa, môžete byť svedkami zvláštneho prírodného úkazu. Neďaleko vodnej nádrže Budmerice je miesto, kde je možné pozorovať ako potok Gidra popiera existenciu zemskej gravitácie.
Ťažko povedať, či to spôsobuje vertikálna polarizácia DVB-T signálu, ale vzhľadom na jeho nepatrný výskyt v Budmericiach a okolí, je táto možnosť dosť nepravdepodobná. Možno ide len o prirodzený geologický vývoj. Hlavným predpokladom, aby ste boli svedkami tohto javu, je samozrejme nájsť to správne miesto. Nemenej dôležité je však aj to, či zvolíte správny uhol pohľadu.
Podľa geomorfologického členenia patrí územie obce Budmerice do oblasti Podunajskej nížiny, podcelku Trnavskej pahorkatiny a do  časti Trnavskej sprašovej tabule. Geologický vývoj celej oblasti sa začal po vrásnení Karpát koncom druhohôr a začiatkom mladších treťohôr. V období neogénu na územie Trnavskej tabule preniklo more.