Dekonta a dotácie

Ministerstvo školstva prikleplo takmer 6,5 milióna eur ako nenávratný finančný príspevok spoločnosti Dekonta, s. r. o., na výskum rýchlorastúcich drevín …

Zákaz pyrotechniky a iné

… výška dotácie pre jednotlivé organizácie a na činnosť centier voľného času predstavuje 33 363,- Eur …