Nové byty

Zóna bytových domov je umiestnená v severnej časti pozemku, pozdĺž cesty na Budmerice a Trnavu.

Najlepší projekt

energetickej efektívnosti v kategórii verejného osvetlenia realizovala obec Jablonec.

Jarné obdobie a lesné požiare

Občania v mnohých prípadoch porušujú zákon o ochrane pred požiarmi a svojim nezodpovedným a ľahkovážnym konaním, ohrozujú okrem seba aj svoje okolie.