Dedina roka 2019

Dedina ako partner, Dedina ako hospodár, Dedina ako maľovaná, Dedina ako klenotnica, Dedina ako pospolitosť, Dedina ako hostiteľ, Dedina ako záhrada.

WiFi4EU

Budmerice sa môžu tešiť na bezplatné pripojenie na internet.

Tradícia versus pravda

Ťažko povedať, kto a kedy vymyslel vetu, ktorou začína väčšina oficiálnych článkov o histórii obce Budmerice, treba ale uznať že sa ujala a väčšine ľudí ani nenapadne o nej pochybovať. Ak by sme boli k tejto vete nemilosrdní a zobrali ju doslovne, tak sa môže javiť ako číri nezmysel…

Zákaz pyrotechniky a iné

… výška dotácie pre jednotlivé organizácie a na činnosť centier voľného času predstavuje 33 363,- Eur …

Penzión UNISTAV

Obec Budmerice uvažuje nad kúpou budovy penziónu UNISTAV. Vraj by tam mohla byť škôlka. Návrh na kúpu budovy bude prejednávať obecné zastupiteľstvo v sobotu 18. … čítať viac