Martin Homza

bude hosťom v štúdiu Slovenského rozhlasu …

Ján Rašo

Ján Rašo sa narodil 22. júna 1913 v Budmericiach. Padol v boji dna 26. septembra 1944 na Troch Studničkách, pri obrane Važeckej chaty.

Juraj Holček

5. apríla 1811 sa mlynárovi Holčekovi v Pudmericiach narodil prvý syn…