Chochláče severské v Budmericiach

Ide o zvláštny typ migrácie – tzv. inváziu. V extrémne veľkých skupinách sa k nám tieto operence sťahujú zvyčajne každé štyri roky…

Smrť bande zradcov!

Pri príležitosti odsúdenia zradcov skupina našich dojičiek sa zaväzuje zvýšiť dojivosť všetkých kráv z terajších 9,7 na 10,2 litra mlieka,

Čriepky z histórie

v roku 1903 žiadosť dvoch roľníkov o zavedenie telefónu obecné zastupiteľstvo zamietlo…

Detské Trampské Hry

V sobotu, 18. aug 2012 si deti aj dospeláci užívali Detské Trampské Hry na Lodenici Gidra…

PREŽILI SME POVODEŇ

Výstava fotografií pri 1. výročí živelnej pohromy v nedeľu 10. júna 2012 o 16. hodine v Osvetovej besede v Píle…

Budmerice a Nadlak obnovili dohodu

Za účasti delegácie z rumunského mesta Nadlak obnovili a rozšírili v Budmericiach pôvodnú dohodu o spolupráci spred osemnástich rokov…

NAPOKON

Budmeričanke Milade Marušincovej vyšla nová zbierka NAPOKON. Zbierka je rozčlenená do štyroch kapitol a obohatená o ilustrácie autorky…