Ján Sklenár: Imidž je nanič…

volby 2014

Tieto komunálne voľby ma utvrdzujú v presvedčení, že táto krajina nepotrebujeme ľudákov, pravoverných Slovákov či na-stylovaných kandidátov, ale elitu. To najkompetentnejšie a najlepšie čo vo svojich radoch máme. Odborníkov, ktorí zastanú svoje miesta a budú vôbec spôsobilí na výkon dôležitej verejnej funkcie. To či ich vôbec máme sa opäť raz ukáže.

Mnohí z vás budú namietať, že radšej dobrého prostáčika ako zlodeja odborníka. Ale kontrolné mechanizmy máme v rukách my! Záujem o dianie v meste či obci nekončí vhodením obálky do urny a následným šomraním v krčme pri pivku. Už v antickom grécku Démos čiže ľud, tvoril ľudové zhromaždenie  tzv. Ekléziu, na ktorom mohol každý dospelý občan podávať návrhy a zúčastňovať sa na rozhodovaní. Nezabúdajme na to. A aj keď sa to v týchto časoch nepočúva ľahko, my delegujeme a odovzdávame moc našim voleným zástupcom.

viac v článku Jána Sklenára